29 stycznia w Krakowie rozpoczyna się Kapituła Prowincjalna dominikanów. Przedstawiciele wszystkich klasztorów dominikańskich w Polsce będą wybierać nowych przełożonych, będą też myśleć nad nowymi sposobami głoszenia Ewangelii i zaangażowania dominikanów.
Zapraszamy do włączenia się w internetową akcję modlitewną #OgarnijKapitułę – by ten czas był pełen mądrych decyzji.
Wejdź na stronę OgarnijKapitule.pl – wylosuj jednego z uczestników Kapituły – módl się za niego codziennie w łączności z innymi «ogarniaczami»
#OgarnijKapitułę i przekaż to zaproszenie innym!