Pragnąc odpowiedzieć na to wezwanie, ale także na głód prawdy w ludzkich sercach i potrzebę dojrzałej wiary, rozpoczynamy działalność Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Bł. Czesława.
Nasza Szkoła oferować będzie zajęcia akademickie, prowadzone przez wybitnych wykładowców. Celem tych zajęć jest wprowadzenie do bogatej tradycji myśli teologicznej i filozoficznej w sposób uporządkowany i pogłębiony, a jednocześnie bardziej dostępny niż na aulach uniwersyteckich.
Pragniemy w ten sposób pomóc wszystkim uczestnikom w ich osobistej drodze wiary. Dążymy do tego, aby wiara była rozumna i dojrzała, a dzięki temu integrowała całe nasze życie (myślenie i działanie).
W naszej tradycji studiowanie – poszukiwanie prawdy – dokonuje się w duchu otwartości, szacunku dla ludzkiego rozumu i dialogu.
Jesteśmy przekonani, że jedynym źródłem prawdy jest sam Bóg, jednocześnie wiemy , że trzeba Go nieustannie poszukiwać i odkrywać nie tylko w Objawieniu, ale także w różnych kulturach, dziełach ludzkich i instytucjach, a nawet w różnych religiach. Taką duchowością pragniemy Was prowadzić przez niekiedy zawiłe rozważania nad Tajemnica Boga i człowieka.

Numer konta

77 1050 1575 1000 0090 8020 6965

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu – w sobotę (zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca z wyjątkiem 6 stycznia 2018) w godzinach od 10:00 do 13:30, z trzydziestominutowa przerwą (jest możliwości wypicia kawy, herbaty i małego „co nieco”. W sumie odbędzie się 36 godzin zajęć.

Plan wykładów na rok 2017/2018

1. 7 października 2017 – ks. Artur Malina – Wstęp ogólny do Pisma świętego.
2. 4 listopada 2017 – Damian Mrugalski OP: Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Od Chrystusa do pierwszych soborów.
3. 2 grudnia 2017 – Maciej Zięba OP – Nauka społeczna Kościoła.
4. 13 stycznia 2018 – Damian Mrugalski OP – Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Od Chrystusa do pierwszych soborów.
5. 3 lutego 2018 – Maciej Zięba OP – Nauka społeczna Kościoła.
6. 3 marca 2018 – ks. Artur Malina – Wstęp ogólny do Pisma świętego.
7. 7 kwietnia 2018 – ks. Artur Malina – Wstęp ogólny do Pisma świętego.
8. 5 maja 2018 – Maciej Zięba OP – Nauka społeczna Kościoła.
9. 2 czerwca 2018 – Damian Mrugalski OP – Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Od Chrystusa do pierwszych soborów.

Wykładowcy

Ks. dr hab. Artur Malina – pochodzi z Bierunia Starego. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; w latach 1987–1989 studia w Instytucie Teologicznym Św. Pawła w Betlejem-Cremisan. Święcenia kapłańskie w 1991 r. Od 1992 r. studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Wydziały Nauk Biblijnych oraz Starożytnego Wschodu) zakończone stopniem doktora nauk biblijnych. Od 2001 r. wykłada w Zakładzie Teologii Biblijnej (Starego i Nowego Testamentu) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. na KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie m.in. rozprawy: Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii. Od 2005 redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; współzałożyciel Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli (powstałego w 2008 r. w Rzymie); członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (kadencje 2007-2010; 2011-2014) oraz zarządów Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2008-2013) i Dzieła Biblijnego w Polsce (od 2005 r.); ponadto jest członkiem: Society of Biblical Literature i Catholic Biblical Association of America. Główne zainteresowania badawcze: hermeneutyka biblijna, paterologia i chrystologia biblijna, Ewangelie synoptyczne, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków, syryjska tradycja Ewangelii (Diatessaron, Vetus Syra).

O. dr Maciej Zięba OP – W 1978 ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany od 1973 r. z kręgami opozycji demokratycznej. W sierpniu 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Solidarności Dolnośląskiej”, dziennikarz „Tygodnika Solidarność” w Warszawie. W sierpniu 1981 wstąpił do Zakonu Dominikanów. W 1987 otrzymał święcenia kapłańskie. W 1997 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Filozofii PAT. Jego prace tłumaczone były w USA, Anglii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie. Od 1990 r. jest wykładowcą należącego do Papieskiej Akademii Teologicznej Kolegium Filozoficzno-Teologicznego O.O. Dominikanów. Jest członkiem rady programowej Studium Generale Europa przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Centrum im. Adama Smitha w Warszawie oraz kwartalnika myśli politycznej „Civitas”. Współzałożyciel i członek zarządu środka Myśli Politycznej w Krakowie. Założyciel i dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie. W latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów

O. dr Damian Mrugalski – W latach 1999-2005 odbywał studia teologiczne w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. W tym samym czasie studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, gdzie w roku 2006 uzyskał kanoniczny licencjat z teologii dogmatycznej. Owocem jego studiów teologicznych i filozoficznych jest książka „Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej”, Kraków 2006. W roku 2006 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie, gdzie pod kierunkiem wybitnego patrologa Manlio Simonettiego napisał pracę doktorską zatytułowaną: „Koncept transcendencji Boga w aleksandryjskiej filozofii żydowskiej i chrześcijańskiej: Filon i Klemens”. Obecnie jest wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie.