Rekolekcje dla niesakramentalnych, wygłosi w dniach od 20 do 22 marca,
o godzinie 19.00, o. Jacek Szymczak OP.