Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu dla rodzin z dziećmi. Spotykamy się 10 grudnia w sobotę o godz. 15.30 w kaplicy akademickiej. Temat adoracji: Maryja objawia nam Jezusa. Po adoracji zapraszamy wszystkich na opłatek z małżeństwami i dziećmi w Duszpasterstwie rodzin w naszym klasztorze.