Kurs dla narzeczonych rozpocznie się we wtorek 02 lutego o godzinie 18 w starym refektarzu. Zapisy podczas pierwszego spotkania.

 

Przygotowanie, które proponujemy jest rodzajem podstawowej katechezy, przypomnieniem prostego faktu, iż życie rozgrywa się również w przestrzeni wiary oraz że Pan Bóg, którego próbujemy poznać, kochać oraz w którego staramy się wierzyć pragnie być obecny w tym, co najistotniejsze. W jakimś sensie chce On żyć pomiędzy ludźmi, w więzi, która przezwycięża wszelkie oddalenie i obcość. Pytanie, które chcemy sobie postawić brzmi więc: jak żyć wiarą w relacji małżeńskiej i rodzinie? Kolejne będzie pytaniem o oczekiwania i odpowiedzialność jaką stawia przed rodziną Kościół, a nie co zrobić, by wziąć ślub kościelny (w sensie: być w porządku wobec instytucji). Kurs traktujemy nie tyle jako wymóg formalny przed zawarciem związku małżeńskiego, ale jako okazję do ważnych rozmów, zrozumienia i pogłębienia niektórych fundamentalnych zagadnień wiary, oraz do jeszcze lepszego, głębszego poznania siebie i swojej ukochanej drugiej połowy. Wszystko to ma stworzyć jak najlepszą przestrzeń i atmosferę pomocną w świadomym podjęciu ważnych życiowych decyzji.

fot. aesedepece / photo on flickr