Warsztaty dają możliwość spotkania z tekstami Świętych Ksiąg chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu – Biblii, Tory i Koranu. Będą one stanowiły punt wyjścia do podjęcia grupowych działań, opartych na metodach teatralnych. Uczestnicy warsztatów będą mogli odegrać role postaci opisanych w wybranych fragmentach tych Świętych Ksiąg. Działanie oparte na dramie dają możliwość głębszego wniknięcia w inscenizowane sytuacje, indywidualnego przeżycia opisanej historii, a zarazem lepszego zrozumienia jej treści i odniesienia ich do własnego życia. Zajęcia są adresowane do osób zajmujących się edukacją (wychowawców, pedagogów czy katechetów) oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Proponowane wrześniowe warsztaty zapoznają uczestników z fragmentami Biblii i Koranu, które opowiadają o Józefie/Jusufie, a także żonie Potifara, która usiłowała uwieść Józefa. Wspólnie zbadamy, jak te Księgi, w różnych kulturach, opisują relacje między kobietami i mężczyznami, a nasze rozważania będziemy kontynuować w październiku i listopadzie, w kolejnych miejscach.

Prowadzenie warsztatów: Edward Skubisz – holenderski teolog, trener różnych metod bibliodramy, założyciel Fundacji Dom Pokoju; Marta Hożewska – trener psychodramy, polonistka.

Zgłoszenia: mailowo na adres: Napisz do mnie
Terminy, miejsca spotkań i teksty do rozważań:

1. 9 września 2015 (środa), 18.00 -20.00

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu
al. Kasprowicza 24, 51-137 Wrocław
Gospodarz: Imam Ali Abi Issa

– czytamy: Koran, Sura 12, 23 – 34, Józef – Jusu

2. 23 września 2015 (środa), 18.00 -20.00
Klasztor św. Wojciecha, o.o. Dominikanów
plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław
Gospodarz: Ojciec Przeor Stanisław Gurgul OP

– czytamy: Stary Testament, Księga Rodzaju, rozdział 39

Fundacja Dom Pokoju już w 2014 roku zorganizowała trzy podobne spotkania warsztatowe, a obecnie pragniemy kontynuować je w ramach współpracy między religiami i wyznaniami. Dom Pokoju realizuje długofalowy projekt zatytułowany RELIGIA – KULTURA – EDUKACJA, w partnerstwie z wrocławskimi instytucjami religijnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi. Celem tego projektu jest spojrzenie na kulturotwórczy aspekt religii i stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół pytań o wzajemne relacje pomiędzy teologią a kulturą, sztuką i społeczeństwem. Fundamentami projektu są prace czterech wrocławskich teologów którzy jako myśliciele i obywatele działali przeciw antysemityzmu: Edyta Stein, Katharina Staritz, Dietrich Bonhoeffer i Benno Jacob. W cyklu spotkań, warsztatów oraz dyskusji chcemy poruszać tematy związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym prowadzonym we Wrocławiu.

fot.Leo Reynolds / photo on flickr