Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne, działające przy naszym klasztorze, zostało założone w 2009 roku z inicjatywy środowiska wrocławskich dominikanów oraz Katarzyny Młynarskiej, która w 2006 roku utworzyła Liturgiczne Studium Wokalne w Krakowie.

U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

Mając na uwadze, iż świadomość liturgiczna w wielu środowiskach związanych z muzyką liturgiczną wymaga rozwoju oraz kształcenia na wyższym poziomie, WLSW postawiło sobie następujące cele:

poszerzanie wiedzy liturgicznej,
doskonalenie umiejętności wokalnych,
propagowanie czynnego i świadomego zaangażowania w liturgię Kościoła poprzez śpiew.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Miejscem zajęć jest klasztor oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Zakres kształcenia obejmuje m.in.:
– emisję głosu,
– dyrygenturę,
– zasady muzyki,
– kształcenie słuchu,
– chorał gregoriański,
– teologię liturgii.

O poziomie kształcenia decyduje kadra dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono prowadzących zajęcia na WSLW stanowi grupę ekspertów w swojej dziedzinie.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje i wykłady gościnne, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach. W poprzednich latach wymienione projekty realizowane były we współpracy z Piotrem Pałką, Pawłem Bębenkiem, Hubertem Kowalskim, Sławomirem Witkowskim, Urszulą Rogalą, s.Suzaną Ferfoglią, o. Pawłem Soleckim OFMConv, o. Dawidem Kuszem OP, o. Adamem Szustakiem OP, o. Tomaszem Grabowskim OP, o.Adamem Wyszyńskim OP.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego (nie wymagamy ukończenia szkoły muzycznej).

Więcej informacji oraz zapisy: www.wlsw.pl

Rekrutacja trwa do 1 października 2015r.

Serdecznie zapraszamy!

fot.Virtual Manuscript Library of Switzerland / photo on flickr