Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. … Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego.

 

Zapraszamy na Mszę św. o Miłosierdziu Bożym dzisiaj o godz. 15:00 w kaplicy św. Józefa.

 

 

W poniedziałek 13 kwietnia zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17:00.

 

Najbliższa edycja kursu przedmałżeńskiego rozpocznie się we wtorek 21 kwietnia o godzinie 18:00 w Starym Refektarzu naszego klasztoru. Zapisy podczas pierwszego spotkania. Zapraszamy.

 

Życzmy sobie, aby napełniło nas pragnienie Pana Jezusa, który powiedział: „Pragnę aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.