Wszystkim modlącym się w naszym kościele podczas Triduum Paschalnego, przyjaciołom i dobroczyńcom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Zmartwychwstania Pańskiego. Obyśmy coraz pełniej odkrywali, że należymy do oblubienicy Chrystusa – Kościoła.