Dominikańska Wspólnota Małżeństw „KANA” powstała w 2006 roku. Jesteśmy grupą kilkunastu małżeństw, z których większość wywodzi się z Duszpasterstwa Akademickiego „DOMINIK. Pierwszym opiekunem wspólnoty, która wówczas nie miała jeszcze swojej nazwy, był o. Tomasz Franc OP, zaś od września 2009 roku naszą grupą opiekuje się o. Paweł Pobuta OP. W tym też okresie postanowiliśmy nazwać się „KANA”, gdyż – jak młodzi małżonkowie z Ewangelii – pragniemy za wstawiennictwem Matki Bożej mieć ufność w to, że Jezus zaspokoi wszelkie nasze potrzeby, jeśli tylko „zrobimy wszystko, cokolwiek On nam powie” (por. J 2,5).

Część swojego cennego wolnego czasu spędzamy razem, ponieważ łączą nas wspólne wartości – niegdyś przeżywane we wspólnocie akademickiej „DOMINIK”, obecnie – po przyjęciu sakramentu małżeństwa – właśnie w duszpasterstwie małżeństw „KANA”.

We współczesnym świecie często dominuje narzekanie i pogoń za tym, co nieistotne lub nieosiągalne… My natomiast pragniemy przebywać w gronie szczęśliwych, radosnych małżeństw, które wprawdzie borykają się z codziennymi problemami, jednak umieją na nie spojrzeć z Bożej perspektywy.

W związku z tym nasze spotkania to przede wszystkim wspólne przeżywanie Eucharystii, rozmowy na tematy małżeńskie, religijne i społeczne oraz dwa razy w roku – weekendowe rekolekcje. W nadchodzących miesiącach chcemy szczególnie pochylić się nad tajemnicą sakramentu małżeństwa, gdyż Bóg nieustannie przekonuje nas, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).

Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w klasztorze ojców dominikanów we Wrocławiu.