Duszpasterstwo osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich

Jesteśmy grupą osób, które z różnych powodów nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. Są wśród nas tacy, którzy odeszli od sakramentalnego małżonka i tacy, którzy zostali przez niego porzuceni. Są pomiędzy nami osoby, które owdowiały w trakcie bycia w duszpasterstwie lub przed wstąpieniem do niego. Są osoby, które przychodzą na spotkania bez współmałżonka, bo nie widzi siebie w takiej formie religijności. Jesteśmy w różnym wieku.
Ale to, co nas wszystkich łączy w duszpasterstwie to:
* pragnienie życia, życiem Kościoła
* głód Eucharystii
* wzajemna pomoc i wsparcie w modlitwie
* modlitwa za wszystkie niesakramentalne pary
Spotykamy się cztery razy w miesiącu na Mszy świętej, o godz. 19-tej, w sali Pacyfik, na dzieleniu się Słowem Bożym i rozmowach.
Opiekunem Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych jest o. Mirosław Ostrowski.

Terminy spotkań w roku 2018/19:

Listopad
P 9 – Biblia: MK 6, 1-6
Cz 15 – Spotkanie bez tematu.
P 23 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 1-11.
Cz 29 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Grudzień
Cz 6 – Biblia: Mk,6 14-29
P 14 – Spotkanie bez tematu.
Cz 20 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 12-18
P 28 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Styczeń
Cz 3 – Biblia: Mk 6, 30-56
P 11 – Spotkanie bez tematu.
Cz 17 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 19-25
P 25 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Luty
P 8 – Biblia: Mk, 7, 1-30
Cz 14 – Spotkanie bez tematu.
P 22 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 26-29
Cz 28 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Marzec
P 8 – Biblia: Mk, 8, 1-21
Cz 14 – Spotkanie bez tematu.
P 22 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 30
Cz 28 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Kwiecień
Cz 4 – Biblia Mk: 8, 22-30
P 12 – Spotkanie bez tematu.
Cz 18 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 31
P 26 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Maj
Cz 2 – Biblia Mk: 8, 31-38
P 10 – Spotkanie bez tematu.
Cz 16 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 32-39
P 24 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Czerwiec
Cz 6 – Biblia: Mk 9, 1-13
P 14 – Encyklika. Deus caritas est. Nr 40-42
Cz 20 – Miejsce na wpisanie swojego tematu.

Kontakt z duszpasterzem:

kontakt

tel. +48 608 056 088