UDZIELAMY OSOBOM I RODZINOM INFORMACJI RELIGIOZNAWCZEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ
W SPRAWACH DOTYCZACYCH:
  •  psychomanipulacji
  •  kontrowersyjnych grup religijnych
  •  trudnych relacji (uzależnienie emocjonalne, przemoc psychiczna)
  •  subkultur
  •  ezoteryzmu, okultyzmu, spirytyzmu, magii
  •  New Age
  •  pseudouzdrowicieli w psychologii i medycynie
POMAGAMY PRZEZ:
  • konsultacje osobiste i telefoniczne
  • prelekcje i szkolenia
O SEKTACH: sekty.dominikanie.pl
DYŻURY:

KONSULTACJE TELEFONICZNE i umawianie spotkań: czwartek, 16.00-19.00.

Spotkania w Ośrodku są objęte dyskrecją, a pracownicy są zobowiązani do utrzymania tajemnicy zawodowej.

Kontakt: