19:00 (sobota) – Marek Miławicki OP

7:30 – Janusz Skęczek OP

9:00 – Łukasz Kubiak OP

10:30 – Tomasz Gaj OP

12:00 – Wojciech Czwichocki OP

16:00 – Stanisław Ligęza OP

17:00 – Krzysztof Kozioł OP

18:30 – Andrzej Kuśmierski OP OP

20:00 – Piotr Oleś OP

21:30 – Marek Miławicki OP