Otworzyliśmy zapisy na wrześniową edycję:

dominikańskich weekendów dla narzeczonych, par żyjących w związkach cywilnych i planujących sakrament małżeństwa.

Zapraszamy do starego refektarza w naszym wrocławskim klasztorze na wakacyjne edycje: „dominikańskich weekendów dla narzeczonych i par żyjących w związkach cywilnych i planujących sakrament małżeństwa”.

Całość kursu to: trzy dni spotkań: w dialogu, konferencjach, świadectwach małżeńskich, wspólnej pracy, jak również wspólna liturgia Mszy.

Weekendy odbędą się w naszym wrocławskim klasztorze we wrześniu.

Spotkamy się w niedzielę 19 i weekend  25 – 26 września.

Spotkania prowadzone będą przez parę małżeńską, kapłana oraz certyfikowanego nauczyciela naturalnego planowania rodziny.

„Dominikańskie weekendy dla narzeczonych i par żyjących w związkach cywilnych” to okazja do refleksji: nad powołaniem i pięknem życia małżeńskiego i rodzinnego, przypomnienie podstawowych prawd naszej wiary, troska o głębsze rozumienie duchowości małżeństwa, którą odnajdujemy na stronach Pisma Świętego.

Podczas spotkań będziemy uczyć się głębszego rozumienia swojego temperamentu, przeżywanych uczuć i pragnień, z którymi wchodzimy w relację małżeńską.

Naszą uwagę skupimy także na teologii sakramentu małżeństwa i jego liturgii.

W celu  uzyskania pełniejszej informacji na temat weekendu i możliwości zapisu prosimy pisać na adres: [email protected] , bądź też kontaktować się pod numerem telefonu:  668-14-14-77.

Na zakończenie weekendu uczestnicy otrzymują wszystkie zaświadczenia potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Wszystkie zainteresowane pary serdecznie zapraszamy.