Wspólnota Galilea zaprasza na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się w czwartek, 7 lutego, o godz. 19.00

Wspólnota Galilea jest katolicką wspólnotą o charakterze ewangelizacyjno – charyzmatycznym. Skupia ludzi, którzy poprzez spontaniczną modlitwę pragną wielbić Jedynego Boga, ale również poprzez różnego rodzaju akcje wychodzą, aby mówić o Tym, który jest dla nich Najważniejszy.

Spotykamy się w każdy czwartek, rozpoczynając modlitwą uwielbienia, po której głoszona jest krótka konferencja, na jeden z cykli tematów zaplanowany na cały rok. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy następującym tematom :

  • owoce Ducha Świętego
  • Maryja
  • wspólnota
  • spowiedź

Każdy nowy galilejczyk, który pragnie służyć Bogu we wspólnocie przechodzi przez 3-letnią formację (opartą głównie na materiałach z Katechizmie Kościoła Katolickiego), po której może zacząć działać w diakoniach, odpowiednio do pragnień, które rodzą się w jego sercu: wstawienniczej, uwielbienia czy kursu Alfa.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca (wykluczając wakacje) galilejczycy modlą się na mszach z modlitwą o uzdrowienie. Posługują tutaj modlitwą wstawienniczą, śpiewem w chórze. Od zeszłego roku przy organizacji mszy również aktywnie biorą udział wrocławskie wspólnoty m.in. Płomień Pański.

Galilea jest grupą, która organizuje kursy Alfa, koordynowane, przez wspomnianą już wcześniej diakonię.

Galilea to czas spotkania z Bogiem i człowiekiem, to miejsce, gdzie uczymy się słuchać, mówić, kochać Boga i drugiego. Dla niektórych z nas to prawdziwy dom, w którym nabieramy sił i odwagi do bycia Bożym człowiekiem, do dzielenia się tą radością i tym pokojem, który pochodzi nie z tego świata i który trwa mimo wszystko, z tymi, którzy są obok nas i którzy tego bardzo potrzebują.