Narzeczonych zapraszamy na cykl  wtorkowych katechez przedmałżeńskich.

Spotykamy się zawsze w Starym Refektarzu naszego klasztoru, wejście od ul. Janickiego.  Czas każdego ze spotkań to ok.2-2,5h. W ramach katechez przedślubnych omawiamy (zgodnie z Instrukcją duszpasterską z dnia 1 marca 2015 roku podpisaną przez metropolitę abp Józefa Kupnego) wymagane w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa tematy: z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgię sakramentu małżeństwa. Katechezy mają formę wykładową.

Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest zaproszenie na pierwsze spotkanie, przekazane Państwu drogą mailową (w mailu znajdą się szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz płatności za kurs).

Każda para otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie. Wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Jeśli nie będą Państwo z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w którymś z wykładów – można będzie na dany wykład przyjść w ramach kolejnej edycji. Kurs jest odpłatny.

Na ostatnim spotkaniu jest możliwość zapisania się na spotkania w poradni rodzinnej – konsultacje indywidualne w poradni życia rodzinnego z odpowiednio przygotowaną osobą świecką – doradcą życia rodzinnego. Na spotkania w poradni proszę zarezerwować minimum 2 miesiące.

Serdecznie zapraszamy na cykl wtorkowych katechez przedmałżeńskich, które zaczynamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18.30. Obejmuje on 4 spotkania w miesiącu i jest formą przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Konieczne wcześniejsze zapisy – liczba miejsc jest ograniczona.

Aktualności oraz szczegóły na temat kursu oraz zapisów pod adresem:  www.syntonia.wroclaw.dominikanie.pl/narzeczeni

 

.